Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Muzika

Muzika (182 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Muzikinė renesanso kultūra

  Įžanga. Svarbiausieji – bendrieji Renesanso stiliaus bruožai. Svarbiausios Renesanso polifoninės muzikos mokyklos. Populiariausi Renesanso vokalinės pasaulietinės muzikos žanrai. Renesanso instrumentinė muzika.
  Muzika, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-24
 • Muzikinio kūrinio analizė: L. van Beethoveno sonatos op2 nr1 pirmoji dalis

  Ludwigo van Beethoveno Sonatos op. 2, Nr. 1 f-moll. Pirmosios dalies analizė. Ekspozicija. Plėtojimas. Repriza.
  Muzika, analizė(3 puslapiai)
  2007-04-23
 • Muzikinis gyvenimas tarpukario Lietuvoje

  Svarbiausi įvykiai. Garsiausi kompozitoriai. Teodoras Brazys. Juozas Gruodis. Jurgis Karnavičius. Juozas Tallat Kelpša. Aleksandras Kačanauskas. Juozas Žilevičius. Juozas Pakalnis.
  Muzika, pristatymas(26 skaidrės)
  2005-11-27
 • Muzikinis mąstymas

  Įvadas. Muzikinio mąstymo sąvoka. Intuicija ir muzikinis mąstymas. Muzikos suvokimas ir muzikinis mąstymas. Išvada.
  Muzika, referatas(11 puslapių)
  2006-12-28
 • Muzikinių draugijų veikla

  Įžanga. Koncertinis ir muzikinis gyvenimas Kaune iki "Naujosios inteligentijos sprogimo". Renginiai ir jų organizatoriai- draugijos, XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje. Kauno Muzikos Draugija. Dainos draugija. Asmenybės ir jų veikla. Juozas Naujalis. Stasys Šimkus. Petras Leonas. Sofija Kymantienė- Čiurlionienė. Išvados. Samprotavimai.
  Muzika, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-22
 • Muzikos analizė

  Muzikos žanrai. Muzikos elementai. Ritmas. Metras. Tonacijos ir jų kaita. Dermė ir kiti garsų derinimo būdai. Dinamika. Skambesio spalva. Atlikimo būdai (artikuliacija). Tempas. Melodija. Harmonija. Skambesys. Faktūra. Kintamieji ir pastovieji muzikos elementai. Muzikinės minties vystymo būdai. Kartojimas. Varijavimas. Perdirbimas. Tęsimas. Sugretinimas. Sugrąžinimas. Darinių ilgio santykiai. Muzikos formos darinių rūšys. Formos dalumas. Dezūra ir santapa. Motyvas ir submotyvas. Frazė. Sakinys. Periodas. Tema.
  Muzika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-31
 • Muzikos grupė "Metallica"

  Metallica pradžia, triumfas. Šaknys Danijoje. Lemtingas skelbimas laikraštyje. Kiek muzikantų grojo "Metallica". "Metallica" nelaimės. Grupės "Metallica" ateitis. Diskografija.
  Muzika, referatas(5 puslapiai)
  2008-09-17
 • Muzikos istorija

  Muzikos stiliaus samprata. Antikos muzikos apžvalga. Ankstyvųjų viduramžių muzikos raida: grigališkojo choralo ištakos, pavidalas, giedojimo būdai ir irimas. Pirmieji daugiabalsės bažnytinės muzikos žanrai, mokyklos, kūrėjai. Ars Nova Prancūzijoje ir Italijoje. Renesanso epochos raida. Nyderlandų ir Italijos polifoninės mokyklos. Madrigalas. Operos atsiradimas ir jos raida XVII amžiuje (17 amžiuje). Baroko muzikos stiliaus apibūdinimas. Italijos XVII amžiaus (17 amžiaus) smuiko mokyklos – Bolonijos ir Venecijos. Antonio Vivaldi (1678-1741). Hendelio kūrybos apžvalga.
  Muzika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-20
 • Muzikos istorija (2)

  Lietuvių liaudies muzika. Lietuvos sritys. Liaudies dainų žanrų rūšys. Darbo dainos. Lietuvių liaudies šokiai. Lietuvių liaudies muzika šiandien. Muzikos žanrai. Dainos. Kamerinė daina. Romansas. Chorinė daina. Himnas. Instrumentinė muzika. Instrumentinės muzikos formos. Instrumentiniai šokiai. Senieji šokiai. Pjesių ciklas. Simfoninis orkestras. Vokalinė instrumentinė muzika. Oratorijos prologas. Sodauto. Raudos. Vestuvinės apeigos ir dainos. Vestuvinės dainos. Karinės, istorinės ir tremtinių dainos. Instrumentai. Kartojimas. Muzika senojoje Lietuvoje. Kūryba.
  Muzika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-31
 • Muzikos konkursai

  Įvadas. Tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas. Tarptautinis Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkursas. Tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursas. Tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos festivalis – konkursas "Muzikos tiltai". Tarptautinis džiazo vokalistų konkursas "Jazz voices". Konkursas "Dainų dainelė". Šalies vaikų ir jaunimo muzikos festivalis – konkursas "Kantri viltys".
  Muzika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-03-07
 • Muzikos pamokos planas: dinamika

  Muzikos pamokos planas-konspektas. Klasė - 2. Pamokos tema: Dinamika – skambėjimo garsumas. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. LEntelė: pamokos struktūros dalys ir laikas, pamokos eiga, didaktinės pastabos.
  Muzika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-02-10
 • Muzikos terapija

  Muzikos terapijos istorija. Muzikos poveikis augalams. Muzikos terapijos samprata, tikslas, uždaviniai, metodai. Muzikos klausymas. Ergotropinė muzika/aktyvinanti muzika ir raminanti muzika. Grojimas instrumentais, muzikavimas. Muzikavimas. Improvizavimas. Prenatalinio muzikinio ugdymo istorines ištakos. Kūdikių nuo gimimo iki vienerių metu muzikos ugdymas. Kūdikio smegenų vystymasis. Muzika neišnešiotiems kūdikiams.
  Muzika, konspektas(14 puslapių)
  2008-11-07
 • Muzikos terapija (2)

  Muzikos terapijos istorija. Muzikos terapija Lietuvoje. Įvadas į muzikos terapiją. Muzikos klausymas. Muzikavimas. Improvizavimas. Judesys muzikos terapijoje. Prenatalinis muzikinis ugdymas. Vaisiaus smegenų vystymasis.
  Muzika, špera(5 puslapiai)
  2010-11-08
 • Muzikos terapija: siela gelbsti kūną

  Įvadas. Trumpa muzikos terapijos istorija. Muzikos terapijos sąvoka. Muzikos poveikis busimom mamytėm. Gydanti muzika. Ar galima gydyti tyla? Muzikiniai receptai. Patarimai kaip gydytis muzika? Įdomybės.
  Muzika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-02
 • Netradicinių mokymo metodų taikymas muzikos pamokose 9 - 10 klasėse

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti, kokie mokymo būdai galėtų sudominti mokinius, kad jiems muzikos pamokos taptų įdomesnės. Tradiciniai ir netradiciniai mokymo metodai. Mokymo metodų samprata mokslinėje literatūroje. Mokymo metodų grupės. Mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Muzikos formų aktualumas pamokoje. Muzikos mokymas naudojantis 9 – 10 klasės vadovėliais. Dainavimas. Muzikos klausymas. Netradicinių metodų parinkimas ir taikymas muzikos pamokose 9 – 10 klasėse. Tyrimo eiga ir duomenų analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. 9 – 10 klasių mokinių požiūris į muzikos pamokas. Muzikos mokytojų požiūris į muzikos pamokas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Santrauka. Summary. Priedai (4 psl.)
  Muzika, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2010-07-12
 • Nirvana

  Rašinys apie Nirvanos grupę. Nariai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Muzika, rašinys(4 puslapiai)
  2006-01-13
 • Norvegija (11)

  Norvegijos paveikslas. Norvegijos literatūra. Tapyba ir skulptūra. Norvegijos tyrinėtojai. Tekstilė. Muzika. Dainų tekstai (6 psl.).
  Muzika, namų darbas(15 puslapių)
  2008-03-25
 • Opera ir baletas

  Opera. Operos raida. Baletas. Baleto raida.
  Muzika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-05
 • Operos menas Lietuvoje

  Lietuviškos operos pradžia. Stasys Šimkus. Mikas Petrauskas. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras Žymiausi Lietuvos dainininkai. Kipras Petrauskas. Vladislava Polovinskaitė-Grigaitienė. J. Babravičius. Aleksandras Kutkus.
  Muzika, referatas(5 puslapiai)
  2005-05-30
 • Orkestras

  Orkestro raida. Orkestro rūšys. Simfoninis orkestras. Partitūra. Kameriniai ansambliai. Pučiamųjų instrumentų orkestras.
  Muzika, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-06
Puslapyje rodyti po